יצירה הבאה יצירה קודמת


אברהם ושלושת המלאכים

אברהם ושלושת המלאכים

בראשית פרק יח'

אברהם אבינו ידוע בתור מכניס אורחים. ביום חם במיוחד, יושב על פתח אוהלו בצפייה לאורחים מזדמנים, אברהם מבחין מרחוק בשלושה דמויות, הולך לקראתם ומזמינם לביתו, הוא מבקש מהם בהיכנסם לרחוץ את רגליהם, אברהם מבקש משרה להכין לחם משלושה סאה הקמח, חמאה ובן בקר.

ביקורם של המלאכים נועד לבשר לאברהם על הולדת בן לשרה, על מהפכת סדום ועמורה, והבשורה השלישית – הריפוי מכאב הברית והצלת לוט בן דודו.

האמן דניאל אביטל מביא לעין הצופה את המפגש בין אברהם לשלושת המלאכים, כשבפתח האוהל שרה מכינה את הסעודה.

 

גודל: 65*40*50