יצירה הבאה יצירה קודמת


שמואל מושך בשמן את דוד

שמואל מושך בשמן את דוד

שמואל א' פרק טז'

הסיפור המקראי מתאר, את משיכתו בשמן של דוד על ידי שמואל, על פי הכתוב "ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל על שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך".

האמן דניאל אביטל מתאר לעין הצופה את טקס משיכת דוד על ידי שמואל לפני שבעת אחיו בעיר בית לחם, כשהוא נותן לצופה לראות את קבר רחל, שהוא חלק בלתי נפרד מחלקת הארץ.

 

גודל :  60*55*40