יצירה הבאה יצירה קודמת


גן עדן - בראשית פרק ב

גן העדן הוא ערך מיתולוגי, שבו הציב האלוהים את האדם והאישה לאחר בריאתם. בגן העדן חיו אדם וחווה לפני חטא עץ הדעת, שמופיע בשלושת הדתות שקיימות כיום: בתורה , בקוראן ובברית החדשה, עדיין מאמינים כי הצדיקים מגיעים לגן העדן והחוטאים דינם גיהנום. האמן דניאל אביטל ממחיש לצופה את התרחשות האירועים כפי שמובאים בכתובים. מהפיתוי של הנחש הכרוך מסביב לעץ ועד לחווה המגישה את התפוח לאדם. האמן לא פוסח על התיאור המקראי של ארבעת הנהרות המוזכרים- הפישון, הגיחון, הפרת והחידקל, אנו רואים את השפע של כל "עץ יפה וטוב למאכל" ואת הצמחייה העשירה והחיות שאדם היה מופקד עליהן בגן.

גודל : 65*50*35