יצירה הבאה


בריאת העולם

הבריאה

בראשית פרק א'

סיפור של הבריאה שהתרחשה  לאורך 6 ימים  וביום השביעי יום השבת. תיאור הבריאה מובא בתורה ובו מתוארים ימי בריאת העולם, תחילת היקום והחיים עלי אדמות.

 

האמן דניאל אביטל מביא לעין הצופה את התרחשות הבריאה בתלת מימד מובנה, מדגיש את המאור הגדול (השמש) והמאור הקטן (הירח) בקווי האורך והרוחב, את הגלובוס, הימים והיבשות, את הדרגתיות הבריאה מהיום הראשון לפי סדר הכתובים,

ביום הראשון- ברא אלוהים את השמיים והארץ.

ביום השני – את הרקיע, והבדיל בין המים התחתונים והעליונים.

ביום השלישי- את היבשה ואת הצמחים.

ביום הרביעי- המאור הגדול והמאור הקטן.

ביום החמישי- את הדגים והעופות.

ביום השישי- את שאר בעלי החיים ואת תפארת הבריאה האדם והאישה        ככתוב "ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם"

ביום השביעי-  שבת האלוהים מכל מלאכה וקידש את היום השביעי שהוא יום השבת.

 

גודל היצירה : 80 ס"מ קוטר