יצירה הבאה יצירה קודמת


הגירוש מגן עדן

הגירוש מגן העדן

בראשית פרק ג'

הגירוש מגן העדן הוא פועל לעונש על הפרת הציווי, ואכילת הפרי האסור מעץ הדעת.

אדם וחווה גורשו וקוללו :

האדם קולל בכך שפוריות האדמה נפגעה והוא יהיה צריך לעבדה "בזיעת אפיך תאכל לחם"

חווה קוללה בקשיי ההיריון  והלידה " בצער תלדי בנים"

הנחש קולל בכך שיקוצצו רגליו ויזחל על גחונו.

מלאכים ולהט החרב המתהפכת הושמו בשערי הגן על מנת למנוע מאדם וחווה לחזור ולאכול מעץ החיים,

 

האמן אביטל דניאל מביא לעיין הצופה את השפע בגן העדן את השער והחרב המתהפכת ואת תחילת המסע של אדם וחווה , הליכתם השפופה מוכיחה את ההכרה בציווי האלוקי וכך הם פוסעים על אדמת טרשים מסולעת לכבוש ולאכלס בצאצאיהם את העולם.

 

גודל  95*60*70