יצירה הבאה יצירה קודמת


קין הורג את הבל אחיו

קין והבל

בראשית פרק ד' 1-16

אחד המיתוסים החשובים, המציגים את הרצח הראשון במקרא, מפגישה את עין הצופה בתופעת רוע של רצח אח את אחיו.

האמן דניאל אביטל מביא לעין הצופה את אופן הרצח של קין את הבל, ואת הקלות הבלתי נסבלת של נטילת חיים ללא שום הצדקה, בשל קנאה וללא שום התראה. האמן מדגיש את עיסוקיהם , קין עובד אדמה והבל רועה הצאן. האומן מתאר את אופן הרצח כשברקע היצירה מזבח השם.

 

גודל: 65*40*45