יצירה הבאה יצירה קודמת


עקדת יצחק

עקידת יצחק

בראשית פרק כב' 1-19

סיפור עקידת יצחק מופיע במקרא, לפיו עקד אברהם על פי הציווי האלוקי את יצחק בנו האהוב על המזבח, לשוחטו ולשרפו כקרבן .רגע לפני פעולת השחיטה נקרא אברהם על ידי מלאך האלוהים שלא ישלח ידו אל הנער. אברהם נשא עיניו וראה אייל אחוז בקרניו בסבך העצים אותו הקריב על המזבח תחת בנו יצחק, במסורת היהודית, נחשב הסיפור למופת ומסירות נפש של האמונה באלוהים.

 

האמן דניאל אביטל מביא לעין הצופה את הדמויות הקשורות, את אברהם רגע לפני השחיטה, את מלאך האלוהים שעוצר בעדו, את יצחק העקוד על המזבח, את האייל הסבוך בסבך העצים, את הנערים והאתון שאברהם ביקשם לחכות לו במורד הר המוריה.

 

גודל: 65*55*40