יצירה הבאה יצירה קודמת


אברהם קונה את מערת המכפלה

אברהם קונה את מערת המכפלה

בראשית פרק כג'

אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה מידי עפרון החיתי, אברהם לא מוכן לקבל אותה במתנה, וכאן בעצם ההוכחה על שטר קניין הראשון במקרא, שאברהם משלם בכסף על מנת ליצור אחיזה מלאה בארץ על מנת לקבור את שרה.

 

האמן דניאל אביטל, מביא לעין הצופה את הדמויות הקשורות לעלילה , את אברהם מושיט לעפרון החיתי את שק הכסף לפתחה של מערת המכפלה, בעבור תמורתה המלאה.

 

גודל: 75*60*40