יצירה הבאה יצירה קודמת


אליעזר ורבקה

אליעזר ורבקה על פי הבאר

בראשית פרק כד'

אברהם אבינו משלח את אליעזר עבדו, לחרן בכדי למצוא אישה ליצחק בנו, משום שלא רצה שכלתו תהיה כנענית. אליעזר יוצא עם צידה ומתנות רבות ומגיע לחרן, הוא יושב ליד הבאר והנה מגיעה אישה טובת מראה, העבד אליעזר מבקש ממנה לשתות ותשובתה הייתה "שתה אדוני גם אתה וגמלייך אשקה". לאחר שקיבל תשובה זו, ידע אליעזר שזו האישה המתאימה ליצחק

 

האמן דניאל אביטל, מביא לעין הצופה את המפגש בין אליעזר לרבקה, איך שהיא מטה את הכד להשקות אותו ואת הגמלים השותים מהשוקת , וזאת במאמץ לא קל של רבקה לעלות ולרדת עם כדי המים מפי הבאר.

 

גודל: 75*60*45