יצירה הבאה יצירה קודמת


ברכת יצחק את יעקב

 

ברכת יצחק ליעקב

בראשית פרק כז'

לפי הסיפור בבראשית מבקש יצחק לברך את עשו בכורו לפני מותו. רבקה ששמעה כך, רצתה לסכל את הברכה על מנת שיעקב הוא שיזכה בברכה של יצחק. לשם כך הכינה מטעמים שביקש יצחק מעשו, והלבישה את יעקב במלבושי עשיו, ועל צווארו וידיו שמה פרוות עיזים, יצחק שהיה עיוור הוטעה לחשוב שעשו עומד לפניו ומקבל את הברכה. וכך זכה יעקב בברכתו של יצחק שהייתה מיועדת לבכור בניו.

 

האמן דניאל אביטל, מביא את סיפור העלילה לעין הצופה, על שלל הדמויות , כשרבקה עומדת בפתח הבית על מנת להתריע על בואו של עשו, ואת ברכת יצחק ליעקב.

 

גודל: 60*40*35