יצירה הבאה יצירה קודמת


משה בתיבה

משה בתיבה

שמות פרק ב'

על פי הסיפור המקראי פרעה מצווה להרוג ולהשליך כל בן שנולד מקרב בני ישראל ליאור, יוכבד אמו של משה מחליטה לשים את משה בתיבת גופר, ושמה אותה ביאור, בת פרעה ופמלייתה מוצאים את התיבה בין קני הסוף, ובת פרעה מחליטה לגדל את משה כבן, ונתנה לו את השם משה על כך שמשתה אותו מן היאור.

האמן דניאל אביטל ממחיש לעין הצופה את זרימת היאור בין קני הסוף, את בת פרעה מושיטה יד למשוט את התיבה, את פמלייתה ואת המאפיינים הארכיטקטוניים המאפיינים את פאתי הארמון המצרי.

 

גודל: 80*40*40