יצירה הבאה יצירה קודמת


משה הורג את המצרי

משה הורג את הנוגש המצרי

שמות פרק ג'

הסיפור המקראי מספר את העלילה, משה רואה בסבלות אחיו, לאחר שנודע לו שהוא מקרב בני ישראל "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסיבלותם ויראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ויפן כה וכה ויראה כי אין איש ויך את המצרי ויתמנהו בחול"

האמן דניאל אביטל מביא וממחיש לעין הצופה את עוז רוחו ונחישותו של משה להרוג את הנוגש המצרי שהכה את העברי, בגוף היצירה מראה האמן את עד הראיה למעשה, דתן בן אבירם על הרג המצרי.

 

גודל:  50*50*40