יצירה הבאה יצירה קודמת


משה והסנה הבוער

משה והסנה הבוער

שמות פרק ג'

הסנה הבוער הוא אירוע מקראי בו משה חווה את התגלות האלוהים, "הסנה בוער אך אינו אוכל". במעמד זה משה מתמנה על ידי האלוהים לשליחו להוצאת בני ישראל מעבדות במצריים לחירות בארץ ישראל.

האמן דניאל אביטל, ממחיש לעין הצופה את הרגע בין משה לבין האלוהים דרך הסנה הבוער בממד מטאפיזי של נושא העבודה בה הקומפוזיציה דינמית וזורמת.

 

גודל:  50*38*36