יצירה הבאה יצירה קודמת


10 מכות מצריים

עשר מכות מצריים

שמות פרק ז'-ט'

עשר מכות מצריים הוא סיפור מקראי אודות, עשרה פגעים על טבעיים שניחתו על העם המצרי בזו אחר זו, המכות באו בשל סירובו של פרעה להיעתר לדרישתו של האלוהים על ידי שליחו משה ,לשחרר את בני ישראל , ורק האחרונה שבהן "מכת בכורות" הובילה לשחרורם של בני ישראל וליציאת מצרים.

האמן דניאל אביטל, יצר תבנית בה כל עשר המכות באות לידי ביטוי מוחשי, הקומפוזיציה הזורמת של הלך המכות מסביב לתבנית, דם , צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ארבה, כשהחושך ומכת הבכורות מופיעות במרכז התבנית.

 

גודל:  90*60*40