יצירה הבאה יצירה קודמת


משה מכה בסלע

משה מכה בסלע

שמות פרק יז'

בספר שמות מתואר אירוע, שבו בני ישראל מגיעים לרפידים ודורשים ממשה לשתות מים. משה כורע ומתפלל לאלוהים, על מנת לקבל פתרון לסוגיית המים כי העם מאוד צמא. אלוהים נענה לבקשתו וביקש ממנו להכות בסלע הצור לעיני זקני העם. משה ממלא את דבר האלוהים, הכה בסלע "ויצאו ממנו מים".

האמן דניאל אביטל, מביא לעין הצופה את רגע ההתרחשות במקום, כשמשה מכה בסלע ואהרון אחיו לידו.

 

גודל : 50*40*55