יצירה הבאה יצירה קודמת


קורח ועדתו

קורח ועדתו

במדבר פרק טז'

קורח הוא דמות מקראית, שחולק על דרך הנהגתם של משה ואהרון את העם, בכוחו הוא מצליח לסחוף כ-250 נשיאי העדה מבני ישראל, להעלות זבחים וליצור מניפולציות נגד משה ואהרון, משה מבקש את האלוהים להעניש את קורח ועדתו, ואמנם האלוהים נענה לבקשתו. "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש".

האמן דניאל אביטל ממחיש לעין הצופה, ומביא את העונש המתואר בכתובים, תיאור הנפילה לתהומות הארץ על נשיהם טפם ורכושם.

 

גודל : 75*50*40