יצירה הבאה יצירה קודמת


רחב והמרגלים

רחב הזונה

יהושוע פרק ו'

רחב נודעה בכינויה רחב הזונה. רחב היא דמות מקראית המתוארת כאחת שעסקה בזנות, היא מתוארת בספר יהושוע בסיפור כיבוש יריחו כאחת שסייעה למרגלי יהושוע, במשימתם. היא מקבלת את שני המרגלים מאכילה אותם ומסתירה אותם בביתה אשר על חומת יריחו, המרגלים ביצעו את שליחותם, הם ביקשו מרחב לשלשל חבל מבד השני מחלון ביתה כדי שבבוא הכיבוש הלוחמים לא יחריבו או יזיקו לביתה, " ועתה הישבעו לי באדני כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואחיותיי וכל אשר להם והצלתם את נפשותינו ממוות".

האמן דניאל אביטל, ממחיש לעין הצופה את הדמויות הקשורות לסיפור את רחב מבריחה את המרגלים , את שומרי המלך אשר באו לבדוק האם המרגלים בביתה של רחב, ואת חבל השני, שיידעו הלוחמים בזמן הכיבוש שלא לחבל ולהזיק לביתה של רחב.

 

גודל:  85*50*38