יצירה הבאה יצירה קודמת


נפילת חומות יריחו

כיבוש יריחו

יהושוע פרק ו'

יריחו במקרא הייתה עיר מבצר ראשית בדרכם של בני ישראל, לפני המלחמה הבטיח אלוהים ליהושוע, כי יצליח במלחמה, לאחר הבטחה שכזאת השאלה אינה האם תיכבש העיר , אלא איך תיכבש, דבר האלוהים מכתיב ליהושוע את הדרך המדויקת לכיבוש העיר, "וסבתם את העיר כל אנשי המלחמה הקיף פעם אחת כה תעשה ששת ימים ושבעה כוהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תיסובו את העיר שבע פעמים והכוהנים יתקעו בשופרות כשמעכם את קול השופר יריעו על העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה".

האמן דניאל אביטל ממחיש לעין הצופה את יופייה של יריחו הידועה בשפע עצי הדקל והתמרים שבה, ממחיש את נפילת החומות כשהכוהנים תוקעים בשופרות ולאחר מכן את נושאי ארון הברית ואת הלוחמים בשעת הזריחה.

 

גודל :  90*70*38