יצירה הבאה יצירה קודמת


שמשון משסע את האריה

שמשון משסע את האריה

שופטים פרק יד'

הסיפור המקראי מספר ששמשון מתהלך לו בכרמי תמנתע ושם רואה אריה שמגיח לפניו, "וירד שמשון והנה כפיר אריות שואג לקראתו ותצלח עליו רוח ה' וישסעהו כשסע הגדי ומאומה אין בידו". כאן אנחנו עדים לסיפור על כוחו הרב של שמשון המכוון על ידי רוח ה'.

האמן דניאל אביטל ממחיש לעין הצופה את כוחו של שמשון כשהוא רוכב על הכפיר ומשסע אותו, הצופה רואה את הסביבה הטבעית של כרמי תמנתע מקום התרחשות העלילה על פי הכתובים.

 

גודל : 50*40*37