יצירה הבאה יצירה קודמת


שמשון עוקר את שערי עזה

שמשון עוקר את שערי עזה

שופטים פרק טז'

על פי הסיפור המקראי, שמשון יורד לעזה שם פוגש אישה זונה מהעיר ככתוב "וילך שמשון עזתה ויראה שם אישה זונה ויבוא אליה, לעזתים לאמור בא שמשון הנה וייסובו ויארבו לו כל הלילה בשער העיר ויתרחשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנוהו וישכב שמשון עד חצי הלילה ויקם בחצי הלילה ויאחז בדלתות שער העיר בשתי המזוזות ויישאם עם הבריח וישם על כתפיו ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון".

האמן דניאל אביטל ממחיש ומראה לעין הצופה את שמשון בשיא הדרתו, את שערי העיר שעל כתפיו ואת ההר שעל פני חברון, את הסביבה הטבעית שבה הוא פוסע לכיוון הר חברון, את העיר עזה שזמן ההתרחשות במחצית הלילה כשהרקע לעלילה הוא חושך מוחלט.

 

גודל  :  100*50*50