יצירה הבאה יצירה קודמת


שמשון בבית האסורים

שמשון בבית האסורים

שופטים פרק טז'

על פי הסיפור התנכ"י הפלישתים לכדו את שמשון לאחר שדלילה גזזה  את מחלפות ראשו, מקור הכוח המניע למלחמתו בפלישתים, והובילו אותו לבית האסורים " ויאחזוהו פלישתים וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחושתיים ויהי טוחן בבית האסורים".

האמן דניאל אביטל ממחיש את שמשון טוחן בבית האסורים, ואת הסוהר הפלישתי שמצליף בו.

 

גודל : 50*32*45