יצירה הבאה יצירה קודמת


מות שמשון

מות שמשון

שופטים פרק יג'

על פי הסיפור התנכ"י, לכידתו של שמשון נחגגה ברוב עם, במקדש דגון אלוהי הפלישתים, אליו הובא שמשון מנוקר עיניים ומושפל, שמשון מבקש מהנער שהוליך אותו, להציבו בין עמודי התווך של המקדש, וכך היה, שמשון בפעם האחרונה נושא תפילה לאלוהים שיחזקהו "זכריני נא וחזקיני נא אך הפעם הזה האלוהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלישתים". שמשון לפת את עמודי התווך וקרא בקול רם ,"תמות נפשי עם פלישתים", והמבנה קרס על כל החוגגים, והיו המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו.

האמן דניאל אביטל, ממחיש לעין הצופה, את שמשון בין עמודי התווך כדמות גאה ונחושה, את קריסת המבנה על יושביו שבאו לחגוג את לכידתו של שמשון, הצבעים מרהיבים ועזים כשהקומפוזיציה זורמת על תנועה שממחישה את נפילת החוגגים מהגגות, את השבר וההרס והחורבן הכללי.

 

גודל :  80*60*40