יצירה הבאה יצירה קודמת


יעל וסיסרא

יעל וסיסרא

שופטים פרק ד'

על פי הסיפור המקראי, יעל אשת חבר הקיני, כמי שהרגה את סיסרא במלחמה שהייתה  בין סיסרא לבין דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, סיסרא בורח מהמערכה ומגיע לפתח אוהלה של יעל, ומבקש ממנה לשתות מים, יעל משקה אותו ביודעין חלב, שידוע שהוא משקה מרדים, אכן סיסרא נרדם ויעל לוקחת יתד עץ ותוקעת אותו ברקתו של סיסרא וכך הרגה אותו.

האמן דניאל אביטל ממחיש את הרגע בו יעל הורגת את סיסרא בפוזיציה שבה, סיסרא שוכב רדום על ריצפת האוהל של יעל, ממחיש את כדי החלב שפזורים באוהל, ואת הרגע שבו יעל הורגת את סיסרא.

 

גודל :  45*35*40