יצירה הבאה יצירה קודמת


מות אגג

מות אגג

שמואל א' פרק טו'

על פי הסיפור המקראי מתואר הציווי האלוהי "למחוק את זרע עמלק" על הגברים הנשים טפם רכושם בהמותיהם של העמלקים, שלא כך שעה שאול המלך לציווי האלוהי, הוא לא הרג את אגג מלך עמלק, ואת בהמותיהם לקח בשבי בתואנה שהעם רצה להעלות קורבן, שמואל הנביא נזעק וביקש אליו את אגג "ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק, וילך אליו הגג מעדנות ויאמר אגג אכן סר מר המוות." . שמואל משסף את ראשו של אגג לפני שאול המלך, אך יש לציין כי הסיפור המקראי מתאר במגילת אסתר, את המן האגגי, מסופר שערב לפני ששמואל הורג את אגג מלך עמלק, אגג שוכב עם אחת משפחותיו, השפחה הצליחה להמלט והולידה בן מזרעו של אגג, ומבן זה יצא המן האגגי.

האמן דניאל אביטל, מתאר וממחיש בתיאור הכתובים את שמואל משסף את ראשו של אגג לפני שאול המלך, על פי הציווי האלוהי.

 

גודל:  78*45*50