יצירה הבאה יצירה קודמת


שאול ודוד במערה

שאול ודוד במערה

שמואל א' פרק כד'

על פי הסיפור המקראי, שמתאר לנו את שאול המלך ביחד עם שלושת אלפים לוחמים, שיוצא לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים במדבר, שאול ראה מערה ולשם נכנס "להסך את רגליו" ממש במקרה, דוד ואנשיו שהו באותה המערה, שאליה נכנס שאול המלך, ויאמרו אנשי דוד אליו "הנה היום אשר אמר ה' אליך הרי אנכי נתן את אוייבך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך", לאנשי דוד היה ברור שהיה צריך להרוג את שאול המלך, אך דוד מתקרב לשאול חרש וחרבו התרוממה והוא כרת את כנף מעיל שאול ולא הרגו, כאן דוד מוכיח ואומר שלא יהרוג את משיח ה', את כושר המנהיגות והחמלה שבו.

האמן דניאל אביטל מתאר וממחיש את המערה שאליה נכנס שאול המלך, את דוד כורת בחשאי את כנף מעילו, ואת הסביבה הטבעית של סיפור העלילה.

 

גודל :  55*44*40