יצירה הבאה יצירה קודמת


מות אבשלום

מות אבשלום

שמואל ב' פרק יד'

הסיפור המקראי מתאר טרגדיה במשפחת דוד המלך, כשאבשלום בנו השלישי, הורג את אחיו אמנון בתואנה שאנס את תמר אחותם. לאחר שהרג את אחיו אמנון, אבשלום הנהיג מרד נגד דוד המלך אביו, עד כדי כך שדוד ברח עם אנשיו לעבר הירדן , כשבסופו של המרד, התנהלה מלחמה בין אנשיו של דוד לבין תומכי אבשלום, אבשלום במנוסתו נכנס ליער רכוב על פרדתו ושערו הארוך הסתבך בין ענפי עץ האלה, ושם במעמד זה נגזר דינו. אף על פי שדוד המלך לא רצה במותו, יואב בן צרויה שר צבא דוד, הורג את אבשלום כשאבשלום תלוי בשערותיו בין ענפי עץ האלה.

האמן דניאל אביטל, מביא וממחיש לעין הצופה את אבשלום, סבוך בסבך ענפי עץ האלה כשלוחמי דוד המלך, מקיפים אותו, כשיואב בן צרויה דוקר את ליבו בחניתו.

מיצג נאיבי וזורם של יער, כשאבשלום תלוי, וברקע הפרידה עליה רכב נמלטת.

 

גודל  :  65*50*40