יצירה הבאה יצירה קודמת


משפט שלמה

משפט שלמה

מלכים א' פרק ג'

סיפור מקראי המדגיש את חכמתו של שלמה המלך. לפני שלמה המלך מובא מקרה משפטי די סבוך, שתי נשים שכל אחת מהן טוענת שהתינוק שנמצא בידי שלמה שלה הוא. זהו מקרה שאין מספיק ראיות להוכיח של מי התינוק. המלך שלמה תמרן את הדיון באופן שבו ידע מתגובתן של המתדיינות מי דוברת שקר ומי דוברת אמת. שלמה תחילה הרים את חרבו על מנת לחצות את התינוק לשניים על מנת שיוכל לחלקו בין הנשים, אך האם האמתית ביקשה ששלמה המלך ייתן את התינוק בשלמותו לאימא הטוענת על מנת שהתינוק יחיה, שלמה המלך נוכח כי התינוק הוא של האימא שחסה על חייו, והייתה מוכנה לוותר רק שלתינוק לא יעונה כל רע. כך שלמה המלך העביר לאימא האמתית את התינוק.

האמן דניאל אביטל, מתאר וממחיש לעין הצופה את מלוא העלילה של שתי הנשים הטוענות על אימהותן כשבכס המשפט המלך שלמה עם הילוד והחרב השלופה.

האמן, מתאר את המשכן, כשהכוהנים והלויים נמצאים, רואים ושומעים את התנהלות המשפט.

 

גודל  :  75*55*40