יצירה הבאה יצירה קודמת


שלמה ומלכת שבא

שלמה ומלכת שבא

מלכים א' פרק י'

הסיפור המקראי מתאר את מלכת שבא, שמגיעה מאתיופיה לירושלים לפגוש את שלמה המלך, לחוד לו חידות כדי לאמוד את חכמתו המפורסמת "ומלכת שבא שומעת את שמע שלמה לשם ה' ותבוא לנסותו בחידות ותבוא ירושליימה בחייל כבד מאוד, גמלים נושאים בשמים וזהב רב מאוד ואבן יקרה ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה ויגד לה שלמה את כל דבריה לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה".

ותראה מלכת שבא את חוכמתו של שלמה ותאמר אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתך ותיתן למלך מאה ועשרים ככרות לחם ובשמים הרבה מאוד ואבן יקרה.

האמן דניאל אביטל, ממחיש ומתאר את מלכת שבא והעוזרות שלה בארמונו של שלמה המלך, מתאר את יופייה ואצילותה של מלכת שבא ואת המתנות הרבות שהביאה איתה לשלמה המלך.

 

גודל  :  60*47*36