יצירה הבאה יצירה קודמת


חזון יחזקאל - המרכבה

חזון המרכבה

ספר יחזקאל א'

חזון המרכבה של יחזקאל, הוא תיאור התגלות אלוהית אל הנביא "וארא רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כאין החשמל מתוך האש ומתוכה דמות ארבעה חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה וארבעה פנים לאחת ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונוצצים כעין נחושת כלל".

החזון מתאר את יד האלוהים מוסרת ליחזקאל מגילה אשר הוא יוכל להביא את תוכנה ולהוכיח את עם ישראל, שהיה בגלות בתקופת יהויכין המלך.

האמן דניאל אביטל מתאר וממחיש לעין הצופה, את החזון ככתבו וכלשונו, את המרכבה על פי התיאור ואת ארבעת הדמויות בכתובים, את האופנים עטורי העיניים ואת מסירת המגילה לידי יחזקאל , על ידי האלוהים, בדרך מופשטת ונאיבית של כל מכלול ההתגלות בחזון.

 

גודל:  60*52*40