יצירה הבאה יצירה קודמת


הנביא ירמיהו בבור

הנביא ירמיהו בבור

ספר ירמיהו לח'

על פי הסיפור המקראי ירמיהו הנביא מוכיח את העם ואת ההנהגה בתקופת צדקיהו, דבריו מתארים כניעה מוחלטת למלך פרס דאז, נבוכדנצר, השרים אומרים למלך צדקיהו, שהנביא ירמיהו הוא בר מוות, אך המלך שם אותו בבור בחצר המטרה, עבד כושי, סריס בחצר המלכות מקבל אישור מהמלך להוציא את ירמיהו מהבור ולשים אותו בחצר המטרה והוא מצווה לדאוג שלא יעונה לו כל רע.

האמן דניאל אביטל, מתאר וממחיש לעין הצופה את הבור בו הושם הנביא ירמיהו , ואת העבר הכושי המשלשל אליו חבל להוציאו מן הבור. תיאור מושלם של הסיפור המקראי כשברקע חצר המטרה (בית סוהר).

 

גודל  :  44*36*32