יצירה הבאה יצירה קודמת


חורבן בית ראשון

 

חורבן בית ראשון

ספר ירמיהו יב'-נב'

אפוס היסטורי של חורבן הבית ששלמה המלך בנה, ששכן על הר המוריה, תיאור של השמדה כללית וניתוץ בית המקדש ושרפתו, הצבא הבבלי בניצוחו של המלך נבוכדנצר ושר הצבא נבוזדרן  אשר לא פסחו על מעשה הביזה של בית המקדש, ביזה שבה נלקחו כל אוצרות הבית שכוללים את ארון הברית, המזבחות ומנורת שבע הקנים מזהב טהור, הסמלים ההיסטוריים של עם ישראל מהמדבר. לאחר חורבן בית ראשון התחילה גלות בבל, שבמהלכה פסק בית המקדש לשמש בית רוחני לעם ישראל.

האמן דניאל אביטל מתאר וממחיש לעין הצופה את ההרס והחורבן לפתחו של בית המקדש את הביזה של הבית על ידי הבבלים.

 

גודל  :  110*88*45