יצירה הבאה יצירה קודמת


גלות בבל

גלות בבל

ספר ירמיהו לב'

סיפור מקראי המתאר את גלות עם ישראל לבבל, בתקופת מלכותו של המלך צדקיהו בשנת 586 לפני ספירת הנוצרים,  שקודם לה, הייתה גלות שנקראה, גלות החרש והמסגר בתקופת כהונתו של המלך יהויכין, אז הוגלו כעשרת אלפים איש לרבות אנשי המלך, אנשי הצבא, אנשי מקצוע, במטרה להחליש את הממלכה, בגלות השנייה בעקבות מרידתו של צדקיהו המלך, בבבל, הוחרבו ירושלים ובית המקדש, ותושבי ערי יהודה הוגלו כשדלת העם נותרו מאחור באחריות נציב יהודי ששמו גדליהו בן אחיקם.

האמן דניאל אביטל מתאר וממחיש ביצירה, את עזיבתם של יהודי ירושלים בהליכה שפופה כשמבטם כבוי, את הכוהנים שמובילים את העם לגלותו, את ירושלים ההרוסה השרופה והמנותצת, ואת החיילים הבבלים שמכתרים את העם במהלך גירושם מירושלים.

 

גודל  :  142*90*50