יצירה הבאה יצירה קודמת


חורבן בית שני

 

חורבן בית שני

היסטוריה

מרד העם היהודי נגד האימפריה הרומית היתה בהנהגתו של שמעון בר כוכבא, בין הגורמים למרד היתה אכזריות השלטון הרומי בבני עם ישראל, לאחר הצלחות ראשוניות של המורדים כנגד השלטון הרומי, נשלח אספנינוס ובנו טיטוס לדכא את המרד, כשהשיא היה כיבוש ירושליים והחרבת בית המקדש על ידי טיטוס, המרד נכשל כישלון חרוץ ומנהיגיו נהרגו או נלקחו בשבי , כשהגליל וירושלים חרבו.

האמן דניאל אביטל ממחיש ומתאר את החורבן, את החיילים הרומים בוזזים את בית המקדש, את ההרס והחורבן של בית המקדש וירושלים.

האמן דניאל אביטל, בחר ליצור את חורבן בית שני, אף על פי שאינו מופיע בכתובים, על מנת להמחיש לדורות הבאים את העוולה שנעשתה לעם ישראל,  כשמקור הרוח חרב.

 

גודל  :  100*90*45