חברים וחברות יקרים, כאמן מקראי ברוך השם הגיע השעה להיחשף, הותרתי לחשיפה, הנני מביא לעין הצופה, את התגלות המקרא,  החל מהבריאה ועד בית שלישי על פי חזון יחזקאל פרק מ'.

ולאורך כל המסע של עם ישראל מהמדבר ועד חורבן בית שני על כל הקורות את העם, על כל עלילותיו.

בסך הכל כ- 100 יצירות הינן בתלת ממד מובנה, אומנות רב תחומית שמרבית החומרים הינם מהטבע.

השם יתברך ניסים ונפלאות ליוו אותי לאורך מסע היצירה והם, אחד לאחד עטפו אותי בתשוקה אלוקית לחזרה בזמן, אל כל עלילה ועלילה פשוט "שיניתי את כתובת מגורי" והתחברתי לתוכן העלילה. בכל ספר וספר, נביא לנביאה, גיבור לגיבורה, מלך למלך ובין לבין, פשוט מדהים להבין את נבכי המח ,כשיום בהיר קם אדם שלא מחובר בדרך כלשהי לאומנות בשום קטגוריה. לא לצבע, לא לפיסול, לא ולא לכל מאפייני היצירה הנרכשים באקדמיות שונות ברחבי העולם.

כתוצאה מסכנת חיים ממשית ועד להארת ההתגלות האלוהית של כל אבות אבותיי, אברהם, יצחק, יעקב, וכל שאר נושאי הדגל המקראיים, כמו שאול, דוד ושלמה.

כשהצבעים כמו, הארגמן השני התכלת והשזר היוו חלק בלתי נפרד מהתפאורה, בכל עלילה ועלילה.

התשוקות לצייר ולבנות ולפסל, היו גדולים ממני, ומאותו היום בבית החולים התחלתי לצייר לאייר ולחלום, את קורות עם ישראל המקראי.

היום ברוך השם לאחר עשרות שנים של יצירה מקראית, הנני מוכן להביא לכל אדם באשר הינו ללא הבדל דת גזע ומין, את התוכן המקראי מהבריאה ועד חזון בית שלישי.

על מנת לדעת על היותו, מהותו וייעודו בעולם הזה. כשההשגחה עוטפת אותי יום וליל, אני שמח בחלקי על הזכות שניתנה לי להשריש את האמונה, בקרב מאמיניו בדור הזה ובדורות הבאים, כן יהי רצון.

 

לכבודכם

דניאל אביטל