דניאל אביטל

סיפורי התנ"ך בתלת מימד
איובחורבן בית שני